Diğer Bağış Seçenekleri

Bina/Derslik/Laboratuar isimlendirmeleri:

Sabancı Üniversitesinin binalarına, dersliklerine, laboratuarlarına, oditoryumlarına isim verme yoluyla bağış yapılabilir. Böylelikle, kendinizin, sevdiklerinizin veya kuruluşunuzun isimlerini Sabancı Üniversitesi kampüsünde yaşatırken gençlerimizin eğitimine de katkıda bulunabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için Zeliha Yaşar Algül; zyasar@sabanciuniv.edu, 0216 483 93 53

İsim Vererek Fon Oluşturmak:

Hayırsever kişiler veya kurumlar, Sabancı Üniversitesi’nin öğrencilerini, akademik çalışmalarını, sosyal projelerini desteklemek amacıyla isimlendirilmiş fon oluşturabilirler. İsimlendirme; bağışçının kendi adına, başkasının adına / onuruna, kurum adına veya proje adına yönelik yapılabilir.

İsimlendirilmiş fonlar aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir.

- İsimli Ana Varlık Fonu: bir varlığın/varlıkların SÜ’ye bağışlanarak ana varlık korunacak şekilde enflasyondan arındırılmış gelirlerinin tahsis edilmesi suretiyle veya

- İsimli Fon: her yıl belirli bir tutarın bağışlanacağının taahhüdü ile

İsimlendirilmiş fonların oluşturulması, her bağış kapsamı ve her isim için ayrı ayrı Mütevelli Heyeti’nin onayına tabidir.

Ayrıntılı bilgi için Zeliha Yaşar Algül; zyasar@sabanciuniv.edu, 0216 483 93 53

Kürsülere Destek:

Bağışçılarımız; sanayinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu, küresel olarak rekabetçi olunabilecek alanlarda, dünya kamuoyunun kabul ettiği ve saygı duyduğu akademisyenleri özel şartlarda Türkiye’ye kazandırmak amacıyla Kürsülerimize destek olabilir.

Kürsülerin amacı; çalışma alanında araştırma potansiyelini yükselterek, o alanda uluslararası saygınlığı olan yayın yapılması ve fikri mülkiyet üreterek iş dünyasına yeni teknolojiler ve ürünler sağlanmasıdır.

Ayrıntılı bilgi için Berna Özdemir bernat@sabanciuniv.edu, 0216 483 90 99; Araştırma ve Lisans Üstü Politikalar Direktörlüğü http://rgp.sabanciuniv.edu/

Mal Varlığı Bağışları:

Bağışçılarımız, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı /hakkı, üniversitemize şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bağışı yaparken mal veya hakkın sadece mülkiyetini bağışlayıp; intifa (yararlanma/oturma) hakkını saklı tutabilir.

Ayrıntılı bilgi için Zeliha Yaşar Algül; zyasar@sabanciuniv.edu, 0216 483 93 53

Ayni bağış:

Sabancı Üniversitesinin ihtiyacı olduğu her türlü ürün, hizmet, teknik destek, malzeme, araç-gereç ayni destek olarak bağışlanabilir.

Ayrıntılı bilgi için Zeliha Yaşar Algül; zyasar@sabanciuniv.edu, 0216 483 93 53

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27  Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: +90 (216) 483 9000   Faks: +90 (216) 483 9005