Nakit İhtiyaç Bursu

Aylık cep harçlığıdır, bir akademik yıl için (Ekim – Haziran) 9 ay boyunca ödenir. Nakit ihtiyaç bursu minimum tutarı, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 2014-2015 akademik yılı için bu tutar 9 ay boyunca ayda en az 300 TL’dir. Bağışçılar arzu ederlerse, bu tutarın üzerinde burs verebilirler.

Burs tahsisleri; Öğretim Üyeleri, Öğrenci Kaynakları ve Kurumsal Gelişme Birimi yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu tarafından yapılır. Burs Komisyonu, bursların kriterlerine göre (ihtiyaç, başarı, bağışçıya ait özel kriterler…) tahsis yapar.

SÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen belirli bağış tutarları veya taahhütleri için Burslar şahıs veya kurumlar adına isimlendirilebilir. Böylelikle, kurumunuzun, kendinizin veya sevdiklerinizin anısını yaşatırken gençlerin eğitimine destek olabilirsiniz.

İsimlendirme olanakları hakkında ayrıntılı bilgi için: agurleyen@sabanciuniv.edu veya 0216 483 90 16

*Öğrenim ücretleri, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27  Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: +90 (216) 483 9000   Faks: +90 (216) 483 9005