Online Bağış Ekranı

Education Scholarship Support Promise
Dormitory Support Promise
Meal Support Promise
Cash Support Promise
Book Support Promise
Other

Sabancı Üniversitesi kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Üniversitemize yapılan tüm bireysel ve kurumsal bağışlar vergiden muaftır.