Sosyal Projelere Bağış

Bağışlarınızla, toplumsal değişime öncülük edecek projeleri destekleyebilirsiniz.

Bu konuda yapılan bağışlar; öğrencilerin toplumsal, siyasal, kültürel, sanat ve ekonomi konularında ürettikleri sosyal projeleri içeren Özgür Proje’ye tahsis edilir.

Özgür Proje Nedir?

Özgür proje, öğrencilerin yaratıcılıklarının önüne bir engel koymadan, olgulara farklı bakış açılarıyla yaklaşarak, merak ettikleri konuları araştırmalarını desteklemektedir. Bu sayede, öğrencilerin toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik sorunlarına cevap aramalarını özendirmek ve farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgürdür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilirler. Bu amaçlar için fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişim Özgür Proje tarafından desteklenmektedir.

Özgür Proje, eğitimde yenilikçi bir yaklaşımdır. Öğrenciler kendi istedikleri projeyi uygularken araştırma çabasının ve öğrenme etkisinin derslere göre katlanarak arttığını gözlemlenmiştir. Sizlerin de bu projeye destek olmanız, daha çok öğrencinin bu projeden faydalanmasını sağlayacaktır. 

Şimdiye kadar desteklenen projeler:

2017

1. Semih Özsoy - Görkem Akcan. “Özerk Yönetim yapısı: Türkiye-İspanya Karşılaştırması”
2. Barış Saban - Onat Kutlu: “kaynaştırma öğrencilerinin eğitim problemi”
3. Alihan Köse - Semih Özsoy - Sinan Usta: “Koşer ve Helal: Dini Pratiklerin Diyalektiği”
4. Selman Bilgehan Öztürk – İsmail Serhat Oğuz: “Dijitalleşme beyin gücünün yerini alacak mı?”
5. Nitshona Saporta -  “Teknolojik araçların çocuklar üzerindeki etkisi”
6. Kübra Aslan - Oya Özer : “Sosyal medyada video çılgınlığı.”
7. Kerem Övet – Nazlıcan Aydın: “İstanbul ilçelerinde siyasi kutuplaşma analizi.”
8. Ezgi Aktuğ – İklim Keleşoğlu: “Ülke Dinamiklerinin Gençler Üzerindeki Etkisi”
9. Can Savrun – Furkan Ergün: “Bilgisayar oyunları: etkileri olumlu mu, olumsuz mu?”
10.Aybüke Külünk - İklim Keleşoğlu - Burak Almaç - Kadir Eren Ünal:” Çocuklar için kadın kahramanlar”

2016

1. Kaçak Çocuklar: Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hikayeleri
2. Sürdürülebilir Giyim ve Moda
3. (U)Mutlu Tarım.
4. Engelli Çocuklar
5. Coğrafi koşulların Agresyon üzerinde etkisi
6. Göç Hareketlerinin büyümeye etkisi
7. Araç kullanımı, toplu taşıma ve prestij
8. Türkiye Çocuk istismarı ve krimonolojik boyutu
9. Et tüketimi ve hayvan hakları savunucusu STKlar
10. İfade özgürlüğü ve toplumda algısı
11. Universities and rebuilding the conflict states
12. Türkiye ve Finlandiya’da cinsiyetin iş yaşamındaki rolü
13. Türkçeyi yeniden keşfetmek
14. Smells and facial attractiveness.
15. İslamın sıra dışı yüzü: Selefilik.
16. Türkiye’de fiziksel şiddet eğilimi
17. Can musicians imitate?
18. Meclislerdeki kadın oranları-siyasal yolsuzluk oranları arasındaki ilişkisi

2015
1. Kaçak Çocuklar: Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hikayeleri
2. Deconstructing the national and cultural identity of a Turkish Cypriot. Kıbrıs Türklerinin ulus ve kültür kimliklerinin çözümlenmesi
3. Savaşların kadınlar üzerindeki etkisi: Boşnak ve Suriyeli kadınlar.
4. Almanya’da Türk sineması algısı
5. Türkiye Toplumunda Öteki Olmak
6. LGBTİ bir miletvekili Türkiye için hayal mi?
7. Social Inclusion of Degree-seeking students in Istanbul. İstanbul’da yabancı öğrencilerin topluma katılımı
8. Türkiye’deki Üniversitelerin ve Öğrenci Profilinin İncelenmesi ve Kıyaslanması
9. Kentsel Dönüşüm Olgusunun Türkiye ve Avrupa merkezli örneklerle karşılaştırılıp incelenmesi.
10. Kadın Liderler: (2014’den devam: Erkek gözüyle)
11. Afrikalı AIESEC stajyerlerinin perspektifiyle göçmenler
12. Kadına Şiddet Abartılıyor(mu)?
13. “Bunlar hep marketing:” Market tüketicisi mal sunumundan ne derece etkileniyor?
14. Mülteciler ve sorunları: Akdeniz’de Afrikalı kaçak göçmenler ve kampların durumu.
15. Engeller ve Hayaller: Özel gereksinimli çocukların gelecek beklentileri.
16. Türkiye’de Farklı Pencerelerden mutluluğa bakış

2014

 1. Sporun Dostluğa etkisi – Regatta Yelken yarışları
 2. Güney ve Kuzeydoğu’da Mutfak kültürü
 3. Türk-Yunan ortak yemek kültürü
 4. 18-28 yaş grubunda basın özgürlüğü ve İktidar politikaları algısı
 5. Eğitmenlerin eğitimi: Türkiye-Finlandiya farkları
 6. Dilenciler ve toplum
 7. Lider Kadınlar: sorunları ve başarıları
 8. 13-14 yaş grubunda İstanbul kent kültürü
 9. Rusya’da liderlik değişimleri ile siyasi kültür
 10. Medyada kadın figürün sosyolojik etkileri
 11. Sanat Yasa tasarımızın olası sonuçları
 12. Türk Medyasının ve Türkiye'nin Basın Özgürlüğündeki Sınırlarının Dış Basın ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

2013

 1. Çocuklarda Namus Algısı
 2. Futbol ve Siyaset: Her Yer Futbol, Her Yer Direniş (mi?)
 3. İslamofobi Olgusunun Türkiye ve Avrupa Merkezli Örneklerle Karşılaştırılıp İncelenmesi
 4. Socio-economic Differences That Affect The Legalization of The Same-sex Marriage
 5. Sokak Sanatçıları Hakkında Sosyal Farkındalık Oluşturulması
 6. Stres Akademik Performansı Etkiler mi?
 7. Türk Medyasının ve Türkiye'nin Basın Özgürlüğündeki Sınırlarının Dış Basın ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 8. Türkiye ve Hollanda'daki Uyuşturucu Politikalarının Karşılaştırılması
 9. Türkiye’de Futbolda Şiddet, 2013-2014 Sezonuna Bakmak
 10. Türkiye’deki Erken Yaşta Evlilikleri Farklı Bakış Açılarından Bakarak Değerlendirmek ve Varolan Çözüm Önerilerini Geliştirmek

2012

 1. Akademik Yayın Projesi
 2. Devletlerin anadili politikaları ve bu politikaların bireyler ve toplumlar üzerinde yarattığı etkilerin sözlü tarih ve mülakat yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 3. Eğitimde Cinsiyet Faktörünün Öğrencilerin Eğitim Sürecine Ve Sosyal Yaşamına Etkisinin İncelenmesi Projesi
 4. Evin Yoksa Sesin Yok
 5. Fareler ve Sanat Algısı
 6. Kolikolik: eğitim-YAP eğitim-BOZ
 7. Lise Eğitim Sistemi ile Üniversite Çağı Öğrenci Motivasyonu Arasındaki İlişki
 8. Ölümü Anlamak: 5-7 Yaş Arası Çocuklarda Ölüm Kavramının İstanbul ve Bingöl İllerinde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 9. Örgün Eğitim Sisteminin Öğrencinin Öğrenme Motivasyonunu Arttırabilmesi için Usta-Çırak Tipi Eğitim Sisteminden Alabileceği Özellikler
 10. Sabancı Üniversitesi’nin Erasmus programı kapsamında tercih edilip edilmemesinin altında yatan faktörler nelerdir

2011

 1. Haketme düşüncesinin adalet algısı üzerindeki etkilerini incelemek için ekonomi deneyi
 2. Mikro Bağış Projesi
 3. Yeni Toplumsal Hareketleri Katılımcı Gözlem Metoduyla Bütünsel İnceleme Projesi

Özgür Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27  Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: +90 (216) 483 9000   Faks: +90 (216) 483 9005