SÜ Burs Fonu

Bu fona bağışçılar, diledikleri miktarda bağış yapabilirler. Tüm bağışlar bir havuzda toplanır. SÜ Burs Fonu, üniversite bünyesinde SÜ Anavarlık Fonu altında kurulmuş ve özel hesaplarda izlenen bir fondur. Bu fonun anaparasının gerçek değeri korunmakta, gelirleri ise “başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı” öğrencilere tahsis edilmektedir.

Ayrıca, arzu eden bağışçılar kendi adlarına Sabancı Üniversitesi’nde nakdi veya ayni bağışlarla İsme Burs Fonu oluşturabilirler.

Burs tahsisleri; Öğretim Üyeleri, Öğrenci Kaynakları ve Kurumsal Gelişme Birimi yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu tarafından yapılır. Burs Komisyonu, bursların kriterlerine göre (ihtiyaç, başarı, bağışçıya ait özel kriterler…) tahsis yapar.

SÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen belirli bağış tutarları veya taahhütleri için Burslar şahıs veya kurumlar adına isimlendirilebilir. Böylelikle, kurumunuzun, kendinizin veya sevdiklerinizin anısını yaşatırken gençlerin eğitimine destek olabilirsiniz.

İsimlendirme olanakları hakkında ayrıntılı bilgi için: agurleyen@sabanciuniv.edu veya 0216 483 90 16

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27  Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: +90 (216) 483 9000   Faks: +90 (216) 483 9005