Vergi Muafiyeti

T.C. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 56. maddesi hükmüne göre, Üniversitemize yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim, damga resmi ve harçtan muaftır.

Ayırca, 5904 sayılı Kanunun 39. maddesine göre ayni bağışlar da kurumlar vergisi matrahından 100% oranında indirilebilir.

Yapacağınız bağışların vergi muafiyeti ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27  Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: +90 (216) 483 9000   Faks: +90 (216) 483 9005